Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in de klas en school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs en de intervisie met De Harpoen. Top!"