Toekomstgericht onderwijs

Op OBS Wijdewormer bieden wij de leerlingen Toekomst Gericht Onderwijs. Hierbij worden de leerkrachten van de school begeleid door Linda Hogenberg. Per jaar worden er 5 thema's aangeboden. Deze thema's starten na elke vakantie en lopen door tot de volgende vakantie. Binnen elk thema worden telkens 7 fases doorlopen. De routines die bij elke fase horen worden zo duidelijk mogelijk aangeboden aan de leerlingen. De zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis) maar ook Engels en techniek worden geïntegreerd in de thema's. Elk thema staat voor het ontwerpen van het onderwijsaanbod vanuit het perspectief van de leerling. Wat motiveert leerlingen om te leren, te ontdekken en te onderzoeken? Hoe leggen wij het eigenaarschap van het leerproces bij de leerling? Hoe zetten wij moderne communicatiemiddelen op een juiste wijze in om het onderwijs te ondersteunen? De lessen worden gezamenlijk door de leerkrachten ontworpen. Op deze manier ontstaat er een saamhorigheid binnen de school. In elke groep wordt gewerkt aan hetzelfde thema, in elke groep op een ander niveau.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het werken met Snappet op de Chromebooks fijn"