Home

Obs Wijdewormer is de dorpsschool van Wijdewormer waar we samen leren en plezier maken. We vinden een fijne sfeer en saamhorigheid belangrijk. Kinderen leren om positief met elkaar om te gaan. Als team geven we het goede voorbeeld in ons contact met kinderen, ouders en onze omgeving.
Doorgaans staan 's morgens de kernvakken van het onderwijs centraal. Alle leerkrachten geven les met behulp van het expliciete directe instructiemodel (EDI). Door vaste routines en afspraken creëren wij een veilig pedagogisch klimaat, een goede leeromgeving en is er veel structuur. We werken met een dag- en een weektaak, welke afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden. Voor de lessen beeldende vorming hebben we een eigen atelier in de school! 
 

Vertrouwen

Vertrouwen als basisvoorwaarde voor groei

Verbinden

Groeien is het leukst als je het samen doet

Meesterschap

Een continue drive om te willen groeien

Ouders aan het woord

"Fijn aan deze school is de kleinschaligheid en daarmee veilige en geborgen sfeer"

"Ook de korte lijnen naar de leerkrachten en de directie zijn prettig".