De Bieb op SchoolNaast de bibliotheek van de school kunnen leerlingen boeken lenen via De Bieb op School. Maandelijks komt de BiebBus bij ons op school. Daar kunnen leerlingen de allernieuwste boeken lenen. Daarnaast komt er regelmatig een leesmediaconsulent van De Bieb op school. Zij bezoekt groepen voor een leesbevorderingsactiviteit en voert leesgesprekken met groepjes leerlingen.

Het doel van De Bieb op School is kinderen stimuleren om meer te lezen, op school én thuis en lezen (weer) leuk maken. Goede lezers scoren namelijk niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Lezen is essentieel voor leren, zeker voor het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving.

Bekijk hier de website van De Bieb op School.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de leraren lief en ze geven goed les"

"En ik vind onze lokalen fijn".