Aanmelden

Bent u enthousiast over OBS Wijdewormer?
Het aanmelden van uw kind gaat via een aantal stappen:

Stap 1: Aanmelden kan vanaf 3 jaar. Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen op school. Wanneer wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging.  

Stap 2: De directie van de school beoordeelt of wij een passend onderwijsaanbod kan bieden. Indien de school geen passend onderwijsaanbod kan bieden, gaan wij in gesprek met ons bestuur om te kijken welke school dit aanbod wel kan bieden. 

Stap 3: De administratief medewerker schrijft uw kind in en zorgt dat alle gebruikte formulieren in het dossier komen.

Stap 4: De intern begeleider (IB-er) maakt (ongeveer 10 weken voor plaatsingsdatum) een afspraak met u voor een intakegesprek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een intakeformulier. Zij vraagt toestemming aan ouders voor een warme overdracht met PSZ/KDV of stamschool van het kind. Hiervoor wordt het overdrachtsformulier gebruikt.
 
Stap 5: De leerkracht nodigt uw kind uit om te wennen. Wanneer een kind start in groep 1 worden er bij de intake 5 dagdelen afgesproken. Een wendag voor kinderen die in een hogere groep instromen, gaat in overleg. 
 
Lees hier meer over ons toelatingsbeleid.

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs. Top!"