Toelatingsbeleid

Als u kind (bijna) 3 jaar oud is, bent u van harte welkom voor een rondleiding! 

Na inschrijving en het intakegesprek met de intern begeleider worden er, in overleg met ouders, 5 wenmomenten ingepland. Vlak voor een zomervakantie en aan het eind van de drukke december maand is het niet verstandig om een bijna 4-jarige kleuter te laten kennismaken. Meestal vinden de wendagen dan later plaats.

Wanneer een leerling is gestart en er blijkt dat hele dagen nog te vermoeiend zijn, kan in overleg met de leerkracht worden besloten dat het kind eerst halve dagen de school bezoekt.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Verhuizing
Komt u in Wormerland wonen en u wilt zich oriënteren op het onderwijs in onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met onze school en een afspraak maken voor een informatiegesprek. Kiest u voor onze school, dan nemen we contact op met de school van herkomst en ontvangen we van deze school een uitschrijving en een onderwijskundig rapport over uw kind. Wilt u binnen onze gemeente of binnen OPSPOOR van school wisselen? Dan dient u eerst contact op te nemen met de directie van de school waar uw kind is ingeschreven. Er dienen uiteraard goede redenen te zijn, waarom een kind van school wisselt. De wisseling vindt dan meestal plaats na een vakantieperiode. De directies van de basisscholen van Wormerland nemen bij overplaatsingen contact met elkaar op en hebben hier afspraken over gemaakt. Na inschrijving van een 'nieuwe' leerling volgt ook een kennismaking met de groepsleerkracht en de klasgenoten.

Iedereen welkom? 
Onze school zal in principe geen leerlingen weigeren. Als openbare school dienen wij voor iedereen toegankelijk te zijn. Wanneer toelating van een bepaalde leerling ongewenst lijkt, zullen wij in overleg met de ouders/verzorgers en de daartoe bevoegde instantie, waaronder het College van Bestuur, onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. Als kinderen bijvoorbeeld in een verwijzingsprocedure zitten of reeds een verklaring van toelaatbaarheid voor het speciaal onderwijs hebben, worden deze leerlingen eerst in het Breed Ondersteunings Team besproken. Als wij daarna vinden dat wij niet aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen, dan wordt uw kind niet bij ons geplaatst. Het belang van het kind staat voorop, het schoolbelang speelt echter eveneens een rol.

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs. Top!"