Toelatingsbeleid

In het jaar voorafgaand aan het moment dat uw kind vier jaar wordt, kunt u een afspraak maken met de directie voor een informatiegesprek. De directie geeft dan informatie over het 'reilen en zeilen' op OBS Wijdewormer. Ook kan de school vervolgens worden bekeken, zodat u een nog betere indruk krijgt van het geheel. Tijdens deze rondleiding wordt gelijk kennisgemaakt met de toekomstige klassenleerkracht. Samen met deze groepsleerkracht wordt afgesproken wanneer uw kind komt wennen. Meestal zijn dit een aantal dagdelen voordat uw kind jarig is. Vlak voor een zomervakantie en aan het eind van de drukke december maand is het niet verstandig om een bijna 4-jarige kleuter te laten kennismaken. Meestal vinden deze dagen dan in een later stadium plaats. Wanneer in de praktijk blijkt dat hele dagen nog te vermoeiend zijn, kan in overleg met de leerkracht worden besloten dat het kind eerst voor halve dagen de school bezoekt.

U kunt uw kind op ieder moment aanmelden. Hiervoor neemt u contact op met de directie van de school. In onderling overleg wordt er dan een datum en tijdstip vastgesteld (intakegesprek, rondleiding en overdracht inschrijfformulieren). Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Verhuizing
Komt u in Wormerland wonen en u wilt zich oriënteren op het onderwijs in onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met onze school en een afspraak maken voor een informatiegesprek. Kiest u voor onze school, dan nemen we contact op met de school van herkomst en ontvangen van deze school een uitschrijving en een onderwijskundig rapport over uw kind. Wilt u binnen onze gemeente van school wisselen, dan dient u eerst contact op te nemen met de directie van de school waar uw kind is ingeschreven. Er dienen uiteraard goede redenen te zijn, waarom een kind van school wisselt. De wisseling vindt dan meestal plaats na een vakantieperiode. De directies van de basisscholen van Wormerland nemen bij overplaatsingen contact met elkaar op en hebben hier afspraken over gemaakt. Na inschrijving van een 'nieuwe' leerling volgt ook een kennismaking met de groepsleerkracht en de klasgenoten.

Mogen we uw kind weigeren?
Onze school zal in principe geen leerlingen weigeren. Als openbare school dienen wij voor iedereen toegankelijk te zijn. Wanneer toelating van een bepaalde leerling ongewenst lijkt, zullen wij in overleg met de ouders/verzorgers en de daartoe bevoegde instantie, waaronder het College van Bestuur, onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. Als kinderen bijvoorbeeld in een verwijzingsprocedure zitten of reeds een verklaring van toelaatbaarheid voor het speciaal onderwijs hebben, worden deze leerlingen eerst in het Breed Ondersteunings Team besproken. Als wij daarna vinden dat wij aan de ondersteuningsbehoefte niet kunnen voldoen, dan wordt uw kind niet bij ons geplaatst. Het belang van het kind staat voorop, het schoolbelang speelt echter eveneens een rol.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de leraren lief en ze geven goed les"

"En ik vind onze lokalen fijn".