Een bijzondere geschiedenis

De openbare basisschool in Wijdewormer bestaat al vanaf 1654. De school heeft zich op verschillende locaties bevonden en is zelfs een tijdje 'weg' geweest. 

Enkele leuke feitjes op een rij:
  • De school is ooit begonnen aan de Westerdwarsweg, heeft zich op Neck 9 bevonden, langs de Noorderweg en bevindt zich nu op Wijdewormerplein 1.
  • De eerste schoolmeester in 1654 was Claes Jacobus Borckz.
  • Tot en met 1816 verdiende een schoolmeester niet meer dan 75 gulden per jaar. Gelukkig kwam daar in 1817 verbetering in en stond de jaarwedde op 300 gulden. 
  • In 1878 werd voor het eerst 'de vrije en orde-oefeningen der gijmnastiek', ofwel gymnastiek gegeven. 
  • Schoolgeld kostte de ouders in de 19e eeuw 10 cent per week voor een kind in de bovenbouw. Een kind in de onderbouw kostte hen 5 cent per week. Pas in 1955 werd de betaling van de schoolgelden afgeschaft.
  • Rond 1920 duurde de zomervakantie van 20 juni t/m 1 september. Dit was gunstig voor de tuinbouw en de hooibouw. 
  • Vanaf 1971 werd er schooltelevisie gekeken en in 1988 kwamen de eerste computers op school.
We zijn erg trots op de roots van onze school. Frank Deinum heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de school. Het boek is op school in te kijken en staat bovendien vol met oude foto's.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de leraren lief en ze geven goed les"

"En ik vind onze lokalen fijn".