Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gebruiken wij hiervoor het LOVS van IEP. 

Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind.

In de schoolgids 2023-2024 vindt u een gemiddelde van de eindresultaten (over 3 schooljaren) van de actuele uitstroomgegevens. 

Tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers
In april 2021 is het laatste tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. De leerlingen gaven obs Wijdewormer een 8,6 de ouders een 7,6 en de medewerkers een 7,9. Alle rapportcijfers zijn hoger dan in 2018 en hoger dan het landelijk gemiddelde. Leerlingen, ouders en medewerkers geven aan dat er een prettige sfeer in de school is. Leerlingen en leraren hebben een goede band met elkaar. Leerlingen benoemen dat ze altijd bij iemand van de school terecht kunnen als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden.
Hier vindt u meer resultaten uit het onderzoek.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Na een onvoldoende beoordeling in 2018 beoordeelde de Inspectie de school bij het herstelonderzoek in 2019 als Voldoende. Vanaf 2019 is er een stijgende trend zichtbaar in de leerresultaten van de leerlingen. 
U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van obs Wijdewormer. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. 

 

Ouders aan het woord

"Fijn aan deze school is de kleinschaligheid en daarmee veilige en geborgen sfeer"

"Ook de korte lijnen naar de leerkrachten en de directie zijn prettig".