Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling en toetsen dat op allerlei fronten. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. In groep 8 gebruiken we vanaf 2019 de IEP-toets als eindtoets.

Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind.

Onze leerlingen gaan naar diverse vormen van onderwijs. De uitstroom was als volgt:
  • VMBO B met Leerweg Ondersteunend Onderwijs: 1
  • VMBO: 5
  • VMBO/HAVO: 1
  • HAVO: 3
  • HAVO/VWO: 1
  • VWO: 1
Klik hier voor de resultaten van de laatste centrale eindtoets die is afgenomen.

Tevredenheid leerlingen en ouders
In het voorjaar van 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,2! De kinderen voelen zich veilig op school en vinden het fijn dat er duidelijke regels zij. Ze vinden dat ze veel leren op school en dat ze daarbij goed geholpen worden door de juf of meester. 
Ouders waarderen de inzet en het harde werken van het schoolteam. Ze geven obs Wijdewormer het rapportcijfer 7,1. Ze zijn blij met het veilige schoolklimaat, het goede contact met de leerkrachten en de informatie die ze krijgen over wat er op school gebeurt.

U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

Leerkrachten aan het woord