Onze visie

Obs Wijdewormer, een school waar we met en van elkaar leren! We hebben oog voor een goede balans tussen het behalen van goede leerresultaten en het doorbrengen van een fijne schoolperiode. Als team staan wij erop onze leerlingen het volgende mee te geven: ik ken jou (basisbehoeften relatie), je kan het (competentie) en doe het maar (autonomie). De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de lessen om hoogwaardig onderwijs te bieden en te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. In het schooljaar 2022-2023 gaat het team van obs Wijdewormer aan de slag met het herformuleren van de visie en missie om ook op dit gebied één duidelijke lijn uit te zetten.

Ouders aan het woord

"Fijn aan deze school is de kleinschaligheid en daarmee veilige en geborgen sfeer"

"Ook de korte lijnen naar de leerkrachten en de directie zijn prettig".