Onze visie

De maatschappij verandert in rap tempo. We weten nog niet wat de banen van de toekomst zijn. Daarnaast leren kinderen op een andere manier dan voorheen; de spanningsboog is anders en kinderen zijn gewend zelf informatie in te winnen. Deze verandering vraagt om een andere manier van lesgeven en aanvullende lesstof. Naast rekenen en taal besteden wij extra aandacht aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Leerlingen krijgen ruimte én verantwoordelijkheid voor hun eigen planning en resultaten van hun leerproces. Met als resultaat zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Dit doen we volgens de methode Toekomstgericht onderwijs.


Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie en -aanpak, bekijk dan onze schoolgids.

Ouders aan het woord

"Fijn aan deze school is de kleinschaligheid en daarmee veilige en geborgen sfeer"

"Ook de korte lijnen naar de leerkrachten en de directie zijn prettig".