Waarom kiezen voor OBS Wijdewormer

Bij OBS Wijdewormer word je gezien

Eén van de belangrijkste keuzes die ouders voor hun kind maken, is de keuze voor de basisschool. U wilt dat ze zich er thuis voelen, dat er aandacht is voor de ontwikkeling van zijn/haar talenten maar ook dat er aandacht is voor het verwerven van algemene kennis. Graag nodigen we u uit voor een rondleiding in de school. 

Aandacht voor de leerling 
Door onze kleine klassen (vier combinatiegroepen met gemiddeld 20 leerlingen) kunnen wij leerlingen de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Bovendien hebben we voldoende elasticiteit om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben passend onderwijs te bieden zodat de leerling op eigen niveau wordt uitgedaagd. Bij OBS Wijdewormer kennen we iedere leerling, ook uit andere klassen, en volgen we hen tot drie jaar nadat zij naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan.

We zijn een Vreedzame School 
Natuurlijk vinden we prestaties belangrijk maar bij ons tellen niet alleen de cognitieve ontwikkelingen. We hechten veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Samenwerken, problemen oplossen en voor jezelf opkomen, het zijn essentiële vaardigheden in ieders ontwikkeling.
We hebben een leerlingenraad met enthousiaste leerlingen uit groep 7 en 8. Zij zijn niet alleen de spreekbuis voor de leerlingen, leerlingen kunnen ook terecht voor problemen en de leerlingenraad oppert ideeën voor verandering en verbetering. Ieder jaar wordt er door de leerlingenraad een vreedzame dag georganiseerd ter bevordering van de saamhorigheid tussen de leerlingen. Het is fantastisch om te zien dat de bovenbouw zich ontfermt over de onderbouw en iedereen met elkaar speelt.
Meer informatie over de Vreedzame School vindt u hier.

We zijn een Brede School
We maken deel uit van De Brede School Wormerland en bieden kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en hun talenten te ontplooien. Bij de activiteiten van de Brede School kan elk kind zijn talent ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen!

Thematisch werken is effectiever leren
Als kinderen 4 jaar oud zijn en bij ons instromen zijn zij enorm onderzoekend en creatief, vaardigheden die in de moderne maatschappij zeer essentieel zijn. Wij streven er naar deze vaardigheden vast te houden, bij ons leren de leerlingen op een onderzoekende en creatieve manier. Dit doen we door te werken in thema's, volgens de methode Toekomstgericht onderwijs. Van vakantie tot vakantie is er een centraal thema. Binnen deze thema's staan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek centraal. Aanvullend vinden er activiteiten plaats voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling die aansluit bij het thema. Zo hebben tijdens het thema 'Wie help jij' de leerlingen een sponsorloop gedaan, geld ingezameld en eigen spulletjes verzameld die in een schoenendoos naar een derde wereldland zijn gestuurd. Een mooi voorbeeld van hoe vergaarde kennis en sociaal-emotionele vaardigheden samenkomen.

Moderne school
Bij ons werken leerlingen in de groepen 4 t/m 8 voor de vakken taal, spelling en rekenen met Snappet. De leerlingen krijgen op een tablet een lesaanbod op het eigen niveau. De leerkracht kan op haar dashboard zien hoe de leerlingen het doen en kan op deze manier snel ingrijpen als een leerling extra instructie nodig heeft. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de resultaten van de leerlingen.

Kennis van de leerkrachten
Zowel de ouders als de onderwijsinspectie beamen het: "Hier staat een gemotiveerd en hardwerkend team". De directie en leerkrachten hebben een drive voor continue verbetering. Samen blijven we werken aan de ontwikkeling van de kennis en kunde van de leerkrachten.

Samenwerking en harmonie 
Er heerst een goede harmonie op de Wijdewormer. Niet alleen leerkrachten en leerlingen maar ook de ouders zijn enorm betrokken bij het reilen en zijlen van de school. Lees meer onder Ouderbetrokkenheid.
Omdat de voorschoolse-, naschoolse- en kinderopvang onder één dak vallen verblijven leerlingen een lange tijd in de school. Door de nauwe samenwerking met BSO Baloe weten we precies wat er speelt bij de leerlingen.

We gaan er op uit
Leren gebeurt wat ons betreft niet alleen binnen de vier muren van de klas. We doen veel uitstapjes met elkaar, gaan vaak naar buiten. We hebben een fantastisch schoolplein waar jong en oud met elkaar speelt. Door de landelijke ligging besteden veel aandacht aan het natuurgebied rondom onze school. 

Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.
 

Leerkrachten aan het woord