Snappet

Op obs Wijdewormer werken de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 met Snappet. Elke leerling heeft een chromebook en werkt aan zijn of haar individuele leerdoelen voor zowel rekenen, taal als spelling.

Voordelen voor de leerling
Via Snappet verschijnt steeds één opdracht. De leerling ziet meteen of het antwoord goed of fout is en kan de fouten direct herstellen. Iedere leerling oefent op zijn eigen niveau. Ook werken de kinderen zeer zelfstandig omdat ze tips kunnen opzoeken en zelf met een volgende taak aan de slag gaan.


Voordelen voor de leerkrachten
De leerkracht kan de ontwikkeling van het kind zeer nauwkeurig volgen en hierdoor tijdig signaleren en extra aandacht geven. De leerkracht heeft een dashboard en ziet in één oogopslag wanneer een leerling hulp nodig heeft. Ook het nakijken van schriften is verleden tijd. De leerkrachten hebben meer tijd voor individuele aandacht en voor het voorbereiden van de lessen.
 

Voordelen voor de ouders
Door het werken op het eigen niveau blijven de kinderen voldoende uitgedaagd. Tijdens de rapportbespreking geeft de leerkracht exact aan welke onderdelen van spelling of rekenen extra aandacht nodig hebben. De resultaten staan ook in grafieken en geven duidelijk inzicht in de ontwikkeling van het kind.
 

Positieve effecten
Volgens de onderzoekers zijn de feedbackmechanismen voor leerling en leerkracht en de adaptieve opgaven een belangrijke verklaring voor de positieve effecten. Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek.
 

 

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs. Top!"