Ons team

Ons team bestaat uit:
  • de directeur: verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
  • groepsleerkrachten. De meeste leerkrachten staan samen met een duo collega voor de groep. We hebben vier combinatiegroepen waarin kinderen zitten die zich op gelijk leerniveau bevinden; 
  • intern begeleider: is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleider.
  • Remedial Teachers zijn er voor extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De RT'er houdt zich o.a. bezig met ondersteuning van de groepsleerkrachten en individuele begeleiding van leerlingen;
  • een onderwijsassistent die de groepsleerkrachten ondersteunt in het werk;
  • vakleerkrachten voor de vakken bewegingsonderwijs (gymnastiek), muziek en ontmoetingsonderwijs.
De leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook andere taken binnen de school. Het team neemt wekelijks deel aan onderwijskundige vergaderingen, werk- en bouwoverleggen en nascholing. Teamleden volgen jaarlijks individueel of in groepsverband cursussen.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het werken met Snappet op de Chromebooks fijn"