Ons team

Ons team bestaat uit:
  • de directeur: verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
  • groepsleerkrachten. De meeste leerkrachten staan samen met een duo collega voor de groep. 
  • intern begeleider: is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleider.
  • een onderwijsassistent die de groepsleerkrachten ondersteunt in het werk.
  • vakleerkrachten voor de vakken bewegingsonderwijs (gymnastiek), atelier en muziek (groep 5/6).
De leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook andere taken binnen de school. Het team neemt regelmatig deel aan onderwijskundige vergaderingen, werkoverleggen en nascholing. 

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs. Top!"