Meesterschap

Een continue drive om te willen groeien
Meesterschap bereiken we door kritisch te zijn op onszelf en te leren van elkaar. We helpen elkaar, observeren elkaar en geven elkaar feedback. We blijven onszelf continu ontwikkelen door bijscholing en interactie met elkaar. Dat is onze kracht. Op deze manier kunnen we de leerlingen scholing bieden die past bij de tijdsgeest en voldoet aan de behoefte van ieder individu. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de leraren lief en ze geven goed les"

"En ik vind onze lokalen fijn".