Aanmelden

Bent u enthousiast over OBS Wijdewormer?
 

Het aanmelden van uw kind gaat via een aantal stappen:

Stap 1: Aanmelden kan vanaf 3 jaar. Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen op school. 

Stap 2: De intern begeleider (IB-er) maakt een afspraak (10 weken voor plaatsingsdatum) met de ouders voor een intakegesprek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een intakeformulier. Zij vraagt toestemming aan ouders voor een warme overdracht met PSZ/KDV of stamschool van het kind. Hiervoor wordt het overdrachtsformulier gebruikt.

Stap 3a: De administratief medewerker schrijft het kind in in Parnassys en zorgt dat alle gebruikte formulieren in het dossier komen. 

Stap 3b: Indien de school geen passend onderwijsaanbod kan bieden, gaat de school in gesprek met bestuur welke school dit wel kan geven.

Fase 4: De leerkracht nodigt uw kind uit om te wennen. Wanneer een kind start in groep 1 worden er bij de intake 5 dagdelen afgesproken. Een wendag voor kinderen die in een hogere groep instromen gaat in overleg. 

Lees hier meer over ons toelatingsbeleid.

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs en de intervisie met De Harpoen. Top!"